portfolio - webstránky

Barbora Vaculová

Som 22-ročná kreatívna dizajnérka a kóderka. Perfekcionistka so zmyslom pre detail. Venujem sa tvorbe webových stránok, HTML, CSS, PHP a WordPress. Mojou najnovšiou záľubou je digitálna kresba s použitím externého grafického tabletu.

Tvorba stránok ma zaujala už v desiatich rokoch, odvtedy som vyrobila  množstvo dizajnov ako aj kompletných webov. Pravidelne sa zúčastňujem rôznych súťaží a podujatí, získala som tiež niekoľko ocenení, napríklad v súťaži Junior Internet, a tiež ocenenie primátorom mesta Bratislava Doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom za Talentovanú mládež v oblasti IT.

Momentálne sa zúčastňujem online kurzu Aj ty v IT Women SQL Academy 7